La Maison Cauchie - Privacy Policy NL

PRIVACY & BEHANDELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan eerst contact met ons op.

Als de verwerking van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. We voltooien deze gegevensverwerking onmiddellijk. Om technische redenen kan de volledige integratie van deze verwijdering in alle databases en systemen nog steeds maximaal 48 uur duren. Voor communicatie via e-mail worden toestemming en intrekking alleen verwerkt in de volgende planningscyclus.

In overeenstemming met de AVG hebt u met name de volgende rechten als gegevenssubject:


Recht van toegang (artikel 15 van de RGPD)
U kunt op elk moment informatie opvragen over de gegevens die we over u hebben. Deze informatie omvat de categorieën gegevens die door ons zijn verwerkt, de doeleinden waarvoor we deze verwerken, de bron van de gegevens als we deze niet rechtstreeks bij u hebben verzameld en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie we uw gegevens hebben overgedragen. U kunt bij ons een gratis exemplaar van uw gegevens verkrijgen als onderdeel van het contract. Als u extra exemplaren wenst, behouden wij ons het recht voor om extra exemplaren in rekening te brengen.


Recht van rectificatie (artikel 16 van de RGPD)
U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. We zullen passende maatregelen nemen om op basis van de meest recente informatie die voor ons beschikbaar is, de juistheid, volledigheid, tijdigheid en relevantie van de gegevens die we hebben te behouden.


Recht om te wissen (artikel 17 GDPR)
U kunt ons vragen om uw gegevens te wissen als er wettelijke vereisten zijn om dit te doen. Volgens artikel 17 van de AVG kan dit het geval zijn als:

persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
u trekt uw toestemming in waarop de behandeling is gebaseerd en er is geen andere wettelijke basis voor de behandeling;
u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens en er is geen dwingende, legitieme reden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor direct marketingdoeleinden;

Als de genoemde behandeling niet nodig is: in het bijzonder, met betrekking tot door de wet voorgeschreven retentieperioden;


Recht op beperking van behandeling (artikel 18 van de RGPD)
U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens door ons aanvragen als:

u betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
de verwerking is illegaal en u bent tegen het wissen van persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
we hebben uw gegevens niet langer nodig, maar het is nog steeds noodzakelijk om wettelijke rechten te vinden, uit te oefenen of te verdedigen;
u hebt tijdens de controle bezwaar gemaakt tegen de behandeling van de vraag of onze legitieme belangen belangrijker zijn dan die van u.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVGB)
Uw gegevens worden, indien technisch mogelijk, op uw verzoek doorgestuurd naar een andere verantwoordelijke partij. Dit recht is voor u beschikbaar voor zover de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract en alleen voor de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt. In plaats van een kopie van uw gegevens te ontvangen, kunt u ons ook vragen de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.


Recht van bezwaar (artikel 21 van de RGPD)
U kunt te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonlijke gegevens als de gegevensverwerking betrekking heeft op uw toestemming of onze legitieme belangen of die van een derde partij. Als dit het geval is, zullen we uw gegevens niet verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de behandeling die prevaleert boven uw interesses, of dat we niet om uw gegevens vragen voor de erkenning, oefening of verdedigen van wettelijke rechten.

NEWSLETTER

Openingstijden

Infos & reservatie via deze link*

Adres

Frankenstraat 5, 1040 Etterbeek | België

Metro : 1, 5 (Merode)

Tram : 81 (Merode, Sint Pietersplein)

Bus : 27, 61, 80 (Merode, Galliërs)

Toegangsprijs

Individuele inkomprijs (bezoek met gids inbegrepen) : 7,5 – 9,5 €

Groepsbezoeken : vanaf 145€

Groepen en verhuur

We bieden privé rondleidingen aan voor groepen op reservatie.

Voor reservaties of meer inlichtingen, contacteer ons*.

Ce site utilise des /This website uses /Deze site maakt gebruik van Cookies.