La Maison Cauchie - Cookies NL

Wettelijke kennisgeving

Identiteit en contactgegevens

La Maison Cauchie vzw
Francsstraat 5 | 1040 Etterbeek
+32(0)473 64 26 97 | +32(0)2 733 86 84
info@cauchie.be

Bedrijfsnummer : 0440883410
RPM: Brussel

Deze site wordt gehost door Gandi.

Verantwoordelijke uitgever: Michèle Dessicy (administrateur)Algemene voorwaarden voor het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens

Het adres van onze website is: www.cauchie.be

Met deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze organisatie het publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken in het kader van ons informatiebeleid.

Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.1. Gebruik van verzamelde persoonsgegevens (GDPR)

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bevestigen wij dat de gegevens die u ons verstrekt via ons inschrijfformulier voor de nieuwsbrief (uw e-mailadres) of bij het online boeken van tickets via ons boekings- of contactformulier (uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer) in geen geval aan derden zullen worden doorgegeven. Wij zullen ze enkel gebruiken om u te informeren over onze activiteiten of die van onze partners, of voor administratieve/contractuele doeleinden.Online contact en reserveringsformulier

Als u een bericht stuurt via een van de contact- of boekingsformulieren op onze website, wordt uw bericht naar een van onze e-mailadressen gezonden en in onze databank gecodeerd. Het bericht kan door alle medewerkers van Maison Cauchie asbl vertrouwelijk worden behandeld. Deze berichten zullen worden bewaard voor klantendienstdoeleinden, maar zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.Cookies

Onze website www.cauchie.be maakt gebruik van cookies om de werking ervan te optimaliseren. In dit document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of naar de servers van betrokken derden worden teruggestuurd.

Daartoe geven cookies informatie door tussen uw webbrowser (Firefox, Chrome, Internet Explorer, enz.) en de server die de website host, zoals uw voorkeuren voor de weergave van de website (taal, lettergrootte, enz.), uw surfgeschiedenis, uw keuzes uit de opties die een site biedt, en registratiegegevens.Hoe wordt het gebruikt?

La Maison Cauchie vzw kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om
– deze website beheren;
– om uw toegang tot en gebruik van de websitediensten mogelijk te maken;
– voor het delen van pagina’s.

 

Cookie Duration Description

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling in uw browser gebruiken.

Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u via de onderstaande links:

Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet goed werkt als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u de cookies in uw browser verwijdert, zullen ze na uw toestemming opnieuw worden geplaatst wanneer u onze websites opnieuw bezoekt.Integratie van diensten van derden

Wij maken gebruik van onderaannemers voor ons mailingsysteem (Mailchimp), het uploaden van sommige van onze publicaties (Youtube, Spotify) maar wij maken geen gebruik van profilering. La Maison Cauchie vzw is niet verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens of cookies door derde partijen zoals Youtube en Spotify.Nieuwsbrief

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment inzien, corrigeren of verwijderen uit onze database door te klikken op de afmeldlink onderaan elke van onze nieuwsbrieven of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@cauchie.be

U kunt het privacybeleid van mailchimp bekijken door op deze link te klikken.Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker zich op die andere site bevindt. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden insluiten en uw interacties met dergelijke ingesloten inhoud volgen als u een account hebt op hun website.2. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens van de boekings- en contactformulieren gedurende twee jaar.3. Uitgeoefende rechten op uw gegevens

Voor elke verzameling van persoonsgegevens via de formulieren op deze site hebt u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Dit omvat niet de gegevens die worden opgeslagen voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 – U hebt het recht te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee zal gebeuren en hoe lang ze zullen worden bewaard.

– Recht van toegang: u hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

– Recht op correctie: u hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te wissen of af te schermen.

– Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.

– Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw
persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking en ze in hun geheel over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

– Recht van verzet: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen daaraan voldoen, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.4. Auteursrecht en intellectuele eigendom

Alle merken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle informaticatoepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van de Site en, meer in het algemeen, alle elementen die op de Site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op de intellectuele eigendom.

Voor elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een gedeelte van deze inhoud is de voorafgaande toestemming van de uitgever of de houder van de rechten op deze inhoud vereist.

Beeldrechten

Het recht op een foto maakt deel uit van uw privé-leven. Door deel te nemen aan onze evenementen, aanvaardt u dat uw foto gebruikt kan worden in de gedrukte en webcommunicatiemedia van La Maison Cauchie vzw. U ziet dus af van elk verhaal tegen ons voor het maken van beelden tijdens deze evenementen. U kunt echter contact met ons opnemen via info@cauchie.be indien een voor u nadelige foto op onze communicatiemedia zou verschijnen. De foto’s of video’s die u tijdens onze evenementen maakt, mogen in geen geval voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.5. Verantwoordelijkheid

Iedere gebruiker van onze website en de daarmee verbonden sites is zich ervan bewust dat een dergelijk gebruik altijd geheel op eigen risico geschiedt. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de goede werking van onze website te verzekeren, maar wij kunnen geen absolute garantie geven. Het is dus mogelijk dat de gebruiker schade lijdt ten gevolge van fouten en/of virussen of andere schadelijke elementen, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.Beperking van de aansprakelijkheid

La Maison Cauchie vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van u of anderszins in verband met de inhoud van deze site of anderszins in verband met deze site voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of voor enig verlies van zaken, verlies van inkomsten, verlies van reputatie, verlies van contracten of zakenrelaties, verlies van goodwill of reputatie.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn zelfs van toepassing indien La Maison Cauchie vzw uitdrukkelijk op de hoogte werd gebracht van het mogelijke verlies.Links naar andere sites

Deze site kan links naar andere websites bevatten. La Maison Cauchie vzw kan niet instaan voor de regels van vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens van deze sites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun inhoud. Dit beleid inzake gegevensbescherming is alleen van toepassing op de site www.cauchie.be.6. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor vragen en/of opmerkingen over ons beleid inzake gegevensbescherming en deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens

La Maison Cauchie vzw
Francsstraat 5 | 1040 Etterbeek
Website: www.cauchie.be
E-mail : info@cauchie.be
Telefoonnummer: +32(0)473 64 26 97 | +32(0)2 733 86 847. Bijwerking van deze verklaring

De Uitgever kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze site te plaatsen. U dient deze pagina te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 17 maart 2022.

NEWSLETTER

Openingstijden

Infos & reservatie via deze link*

Adres

Frankenstraat 5, 1040 Etterbeek | België

Metro : 1, 5 (Merode)

Tram : 81 (Merode, Sint Pietersplein)

Bus : 27, 61, 80 (Merode, Galliërs)

Toegangsprijs

Individuele inkomprijs (bezoek met gids inbegrepen) : 7,5 – 9,5 €

Groepsbezoeken : vanaf 145€

Groepen en verhuur

We bieden privé rondleidingen aan voor groepen op reservatie.

Voor reservaties of meer inlichtingen, contacteer ons*.

Ce site utilise des /This website uses /Deze site maakt gebruik van Cookies.